Adfywio Eisteddfod Aberporth

Diddordeb mewn adfywio Eisteddfod Aberporth? Hyrwyddo diwylliant Cymru a chael hwyl? Mae cyfarfod cychwynnol i fesur diddordeb yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Dyffryn ar nos Fercher, Medi 20 am 7pm. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Lisa Stopher neu Sue Lewis - 07402255010, avhprojectofficer@gmail.com

Interested in reviving Eisteddfod Aberporth?  Promoting Welsh culture and having fun? An initial meeting to gauge interest is being held at Canolfan Dyffryn on Wednesday, September 20 at 7pm. Any queries contact Lisa Stopher or Sue Lewis - 07402255010, avhprojectofficer@gmail.com